Φυσικοθεραπεύτρια
Brief info

Είμαι πτυχιούχος της Ανωτέρας Σχολής Φυσικοθεραπείας Αθηνών με ιδιαίτερη εξειδίκευση στην Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία και μακροχρόνια εμπειρία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων.

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή δέχθηκα την πρόταση – πρόσκληση να μετάσχω στην ομάδα εθελοντικής προσφοράς του Οργανισμού «ΜΑΝΑ», με σκοπό να συμβάλλω και εγώ στην προσπάθεια για τη διαμόρφωση όσο το δυνατόν καλύτερων συνθηκών ποιότητας ζωής των γυναικών με καρκίνο του μαστού.

Η δική μου συμβολή συνίσταται στη βοήθεια αποκατάστασης της κινητικότητας του θώρακος, της ωμικής ζώνης και του άνω άκρου (που είναι δυνατόν να επηρεαστεί μετά από μερική ή ολική μαστεκτομή και ακτινοθεραπεία,) της γενικότερης κινητικότητας και μυϊκής δύναμης, καθώς και της ανακούφισης από το πιθανό λεμφοίδημα, το οποίο μπορεί να παρουσιαστεί μετεγχειρητικά.

Οι λόγοι της συμμετοχής μου σ’ αυτή την προσπάθεια είναι κοινωνικοί και ανθρωπιστικοί σαν συνέπεια της έντονης διάθεσής μου για προσφορά στην προσπάθεια αυτής της ομάδας γυναικών που ναι μεν αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες, αλλά με τη βοήθεια της επιστήμης και την συμπαράσταση των οικείων τους τις περισσότερες φορές αναδεικνύονται νικήτριες.

Η προτέρα ενασχόλησή μου σε μεγάλο ιδιωτικό Νοσοκομείο με ευαισθητοποίησε ακόμη περισσότερο στο να προσφέρω εθελοντική φυσιοθεραπεία.