ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΜΑΪΟΣ 2018 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ  OΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

Ο Διαδικτυακός Τόπος www.manaorg.com (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), τελεί υπό τη διαχείριση τoυ Mη Κερδοσκοπικού Οργανισμού με την επωνυμία «ΜΑΝΑ» (Ρηγίλλης 10, Αθήνα) εφεξής το «ΜΑΝΑ». Το «ΜΑΝΑ» τυγχάνει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα μας, ήτοι όλων των πληροφοριών οι οποίες σας ταυτοποιούν ως πρόσωπα ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα. 

Το «ΜΑΝΑ» αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας.
Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας μας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς, όταν την επισκέπτεστε και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της, τις πληροφορίες που αναρτώνται σε αυτήν, τη χρήση αυτών καθώς και τα δικαιώματά σας. 

Η παρούσα Πολιτική υπέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική και εν γένει με τον τρόπο που το «ΜΑΝΑ» συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τo «ΜΑΝΑ» στη διεύθυνση: info@manaorg.org 

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ 

  1. Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδρασή σας με την Ιστοσελίδα μας
    Η Ιστοσελίδα μας έχει κατ’ εξοχήν ενημερωτικό περιεχόμενο ως προς την ανθρωπιστική δραστηριότητα του Οργανισμού και, ειδικότερα, ως προς τα προγράμματα, το έργο και τη δράση του «ΜΑΝΑ» υπέρ του αγώνα των γυναικών που νοσούν από καρκίνο. Ως εκ τούτου, η απλή περιήγηση σε αυτήν δεν απαιτεί από τον επισκέπτη την παροχή/εισαγωγή προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, με μόνη την επίσκεψη και περιήγηση στην Ιστοσελίδα μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, όπως είναι:

– η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας, 

– ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα, 

– οι ιστοσελίδες που επισκέφθηκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στην σελίδα, 

– η ταχύτητα της σύνδεσης και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή, 

– βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και 

– πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flash cookies, web beacons και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών (βλ. κατωτέρω στην ενότητα Cookies). 

  1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ:

2.1. ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ «ΜΑΝΑ» ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ 

Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας μας έχει τη δυνατότητα να προβεί σε δωρεά υπέρ του «ΜΑΝΑ» απευθείας μέσω online συστήματος πληρωμής (Paypal). Στην περίπτωση αυτή, η Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να προβεί, κατά περίπτωση, σε συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που εσείς μας παρέχετε, όπως ειδικότερα περιγράφεται παρακάτω:
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης επιλέξει να προβεί σε απευθείας δωρεά μέσω της Ιστοσελίδας μας, ανακατευθύνεται από την Ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Paypal, στην οποία και καλείται να δηλώσει τα εξής στοιχεία: 

– ποσό δωρεάς 

– περιοδικότητα αυτής ανά μήνα, εφόσον το επιθυμεί 

– μήνυμα (ελεύθερο κείμενο-προαιρετικό πεδίο) 

– χώρα 

– ταχυδρομική διεύθυνση 

– αριθμό κάρτας που θα χρεωθεί 

– ημερομηνία λήξης και κωδικό ασφαλείας της κάρτας 

– ονοματεπώνυμο 

– ταχυδρομική διεύθυνση χρέωσης (δωρητή) 

– τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο) 

– email 

Επίσης ο δωρητής, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να προβεί σε δωρεά μέσω του λογαριασμού που διατηρεί στο Paypal. 

To «MANA» δεν έχει πρόσβαση, δεν επεξεργάζεται και δεν αποθηκεύει τα στοιχεία που καταχωρούνται από το δωρητή/χρήστη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Paypal. Σε περίπτωση που ο δωρητής/χρήστης δηλώσει ότι επιθυμεί την κοινοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του στο «ΜΑΝΑ» σύμφωνα με τα παραπάνω, θα λάβουμε από το Paypal ενημέρωση αναφορικά με τα στοιχεία του δωρητή (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ποσό δωρεάς), προκειμένου να του αποσταλεί ταχυδρομικά ευχαριστήρια επιστολή. Σε καμία περίπτωση δεν κοινοποιούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο «ΜΑΝΑ» τα στοιχεία της κάρτας του δωρητή/χρήστη, δυνάμει της οποίας πραγματοποιήθηκε μέσω του Paypal η δωρεά. 

2.2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ «ΜΑΝΑ» 

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας επιθυμεί μέσω αυτής να εκφράσει το ενδιαφέρον του να επικοινωνήσει με τo “MANA”, καλείται να συμπληρώσει την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας, κατά την υποβολή της οποίας και κατόπιν συγκατάθεσής του στους Όρους Χρήσης και την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου & Προσωπικών Δεδομένων μας, η Ιστοσελίδα συλλέγει και επεξεργάζεται τα εξής προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη: 

– ονοματεπώνυμο 

– email 

– μήνυμα (ελεύθερο κείμενο του ενδιαφερόμενου) 

2.3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ 

Φωτογραφίες εθελοντών και συμμετεχόντων στις δράσεις μας:
Κατόπιν ενημέρωσης και με τη ρητή συγκατάθεση τους, προβαίνουμε σε ανώνυμη ανάρτηση φωτογραφιών των γυναικών που συμμετέχουν στα προγράμματα, τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του «ΜΑΝΑ», στα πλαίσια των σκοπών και της αποστολής του.
Στην Ιστοσελίδα μας δημοσιοποιούνται επίσης προς ενημέρωση του κοινού τα ονόματα και τα βιογραφικά σημειώματα των εθελοντών συνεργατών μας, όπως έχουν συνταχθεί από τους ίδιους και εξηγούν τους λόγους και τα κίνητρά τους για την προσφορά της εθελοντικής τους εργασίας στο Σπίτι του ΜΑΝΑ. 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ 

Χρησιμοποιώντας την παρούσα Ιστοσελίδα και με την επιφύλαξη των διατάξεων ειδικότερης νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ως εκάστοτε ισχύει, παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επεξεργασίας και κοινοποίησης των προσωπικών σας δεδομένων. Είστε ελεύθεροι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, παρακαλείστε όπως απευθύνετε το σχετικό αίτημά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@manaorg.org
Tυχόν ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν αναιρεί τη νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
Όσον αφορά τις πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από την περιήγησή σας στο Διαδικτυακό μας τόπο, παρακαλείσθε όπως απόσχετε από την επίσκεψη αυτού, εάν δεν επιθυμείτε τη συλλογή κι επεξεργασία των πληροφοριών αυτών. 

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ 

  1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ:
    ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΦΟΡΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΩΡΕΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ PAYPAL ΣΤΟ «ΜΑΝΑ», ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΣΑΣ.
  2. ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ:
    ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ/ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΥΤΟΥ, ΤΗΡΟΥΜΕ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΟΥΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ 

Κατά τη συλλογή πληροφοριών απευθείας από εσάς, λαμβάνουμε την κατάλληλη μέριμνα προκειμένου να διακριβώσουμε ποιες από τις συλλεγόμενες προσωπικές πληροφορίες αφορούν ανηλίκους. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016), θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το «ΜΑΝΑ» στη διεύθυνση: info@manaorg.org 

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

To «MANA» σέβεται το δικαίωμά σας να προστατεύονται το απόρρητό σας και οι πληροφορίες που σας αφορούν και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για τους προαναφερόμενους σκοπούς. Για τον λόγο αυτό δεν κοινοποιεί, δεν διαβιβάζει και δεν καθιστά τις πληροφορίες που σας αφορούν προσιτές σε τρίτους, παρά μόνο εφόσον αυτό απαιτείται την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας. Επίσης το ΜΑΝΑ δεν διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ενδέχεται να καθιστούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς διαθέσιμες σε άλλες εταιρείες, εφαρμογές ή πρόσωπα στις περιστάσεις που αναφέρονται παρακάτω: 

– Μπορεί να κοινοποιούμε σε τρίτα μέρη συγκεντρωτικές πληροφορίες ή πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν άμεσα, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μας. Σε καμία περίπτωση δεν κοινοποιούμε σε τρίτους τα στοιχεία επικοινωνίας σας. 

– Μπορεί να χρησιμοποιούμε ή να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον τρίτα μέρη για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα μας, όπως διαχείριση της βάσης δεδομένων, παροχή υπηρεσιών συντήρησης, αναλυτικά στοιχεία, μάρκετινγκ, επεξεργασία δεδομένων και διανομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνυμάτων κειμένου. Αυτά τα τρίτα μέρη θα έχουν πρόσβαση στις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες που σας ταυτοποιούν μόνο για την εκτέλεση των παραπάνω καθηκόντων τους για λογαριασμό μας και με ρητές συμβατικές δεσμεύσεις ως προς την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας. 

– Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες για εσάς για να διερευνήσουμε, αποτρέψουμε ή προβούμε σε ενέργειες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν υποψίες για έκνομη συμπεριφορά ή αξιόποινες πράξεις σε βάρος δικαιωμάτων και έννομων συμφερόντων οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας μας ή εάν απαιτείται από το νόμο, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες θεωρούμε καλόπιστα ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών είναι απαραίτητη. 

– Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες που σας αφορούν για να απαντήσουμε σε δικαστικές κλητεύσεις, εντάλματα ερευνών, δικαστικές διαδικασίες, δικαστικές εντολές, νομικές διαδικασίες ή άλλα μέτρα επιβολής του νόμου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, περιλαμβανομένης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των Εποπτικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για να κατοχυρώνουμε και να προασπίζουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή για να αντικρούουμε αξιώσεις εις βάρος μας. 

– Μπορεί να παρέχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες που σας αφορούν για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω περιγραφόμενων σκοπών επεξεργασίας στους αρμόδιους υπαλλήλους και εθελοντές του «ΜΑΝΑ». 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τρίτα μέρη μπορεί να συλλέγουν κατά τρόπο ανεξάρτητο δεδομένα σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας και πληροφοριών σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και των συνδέσεων στις οποίες κάνετε κλικ, μέσω των cookies, των «κλικ» σε συνδέσεις ή άλλων μέσων κατά την επίσκεψή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε κατωτέρω στην ενότητα «Cookies». 

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Το «ΜΑΝΑ» θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας του για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας, καθώς και για τη συμμόρφωσή του με τις έννομες υποχρεώσεις του. Εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή κι επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας από τα ηλεκτρονικά και φυσικά μας αρχεία, εκτός εάν η τήρηση αυτών καθίσταται απαραίτητη σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή μας ή για την άσκηση, θεμελίωση ή υπεράσπιση δικαιωμάτων ή έννομων συμφερόντων μας ενώπιον δικαστικών αρχών. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση και επάρκεια των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ 

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: 

– το δικαίωμα πρόσβασης, για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών, 

– το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας, 

– το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), για να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή η διατήρηση των δεδομένων σας δεν απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις έννομες υποχρεώσεις μας ή για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον των Δικαστηρίων, 

– το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας 

– το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο 

– το δικαίωμα εναντίωσης, εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών μας, περιλαμβανομένης και της εναντίωσης στην κατάρτιση προφίλ. Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι το «ΜΑΝΑ» δεν προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ επί τη βάσει των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας για κανέναν απολύτως σκοπό. 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείσθε όπως αποστείλετε αντίστοιχο αίτημα στο «ΜΑΝΑ» στη διεύθυνση: info@manaorg.org
To “MANA” θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών, το «ΜΑΝΑ» δεσμεύεται να σας ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών. 

Το «ΜΑΝΑ» διατηρεί το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας, στην περίπτωση που αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησης αυτού.
Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). 

COOKIES 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ; 

Είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται στους υπολογιστές με σκοπό την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια περιήγησης στους ιστότοπους. Τα αναγνωριστικά συσκευών συγκεντρώνονται από τα διαθέσιμα στοιχεία του συστήματος, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται διευθύνσεις IP, πληροφορίες παράγοντα χρήστη (έκδοση προγράμματος περιήγησης, τύπος και έκδοση λειτουργικού συστήματος) ή αναγνωριστικά που δημιουργούνται από συσκευές, όπως αναγνωριστικά της Apple για διαφημιζόμενους, αναγνωριστικά της Apple για προμηθευτές, αναγνωριστικά Android της Google ή αναγνωριστικά διαφημίσεων του Google Play Store. Τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες μπορεί να χρησιμοποιούνται για την απομνημόνευση στοιχείων, όπως είναι τα αναγνωριστικά και οι προτιμήσεις χρηστών. 

Η χρήση των cookies διευκολύνει τα Διαδικτυακό μας Τόπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης που έχετε. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη την επόμενη φορά που θα μας επισκεφτείτε. 

Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό του, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας. 

ΠΟΙΑ COOKIES ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ; 

Ορισμένα ή όλα τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα). H Iστοσελίδα μας ενδέχεται να χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies: 

 ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ:
ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ COOKIES ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΜΑΣ ΤΟΠΟΥ, ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ. ΑΥΤΑ ΤΑ COOKIES ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.
ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΑ ΤΑ COOKIES, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΜΑΣ ΤΟΠΟΥ.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΤΑ COOKIES ΑΥΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟΠΟ ΝΑ ΘΥΜΑΤΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ. 

– COOKIES ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
GOOGLE ANALYTICS:
ΑΥΤΑ ΤΑ COOKIES ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟΠΟ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΠΟΙΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ. ΑΥΤΑ ΤΑ COOKIES ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.
SEARCH CONSOLE
AΥΤΑ ΤΑ COOKIES ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΧΟΝ ΥΠΑΡΞΗ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟΠΟ, ΟΠΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΜΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΟΥ Ή ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 

ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ COOKIES;
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ, ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Ή ΚΑΙ ΝΑ ΣΒΗΣΕΤΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΑ COOKIES ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΣΤΟΝ CHROME, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ CHROME ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ SETTINGS/ PRIVACY/ CONTENT SETTINGS ΚΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ COOKIES ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΑΣ.
ΑΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ COOKIES, ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΠΑΡΚΩΣ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ COOKIES ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ HTTP://WWW.ALLABOUTCOOKIES.ORG. ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ Ή ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΑ COOKIES, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑWWW.ABOUTCOOKIES.ORG. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα Πολιτική ή γενικότερα, αναφορικά με τις δραστηριότητές μας που αφορούν την ιδιωτικότητά σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με το «ΜΑΝΑ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@manaorg.org 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

To «MANΑ» διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής, πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου περί προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας θα πρέπει να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, που πραγματοποιείται, ενώ το «ΜΑΝΑ» δεσμεύεται να προβαίνει στις απαραίτητες ενημερώσεις των επισκεπτών και χρηστών του με κάθε πρόσφορο μέσο, σε συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016