Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, PhD
Brief info

Αποφοίτησε από το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών το 2010. Ειδικεύτηκε στην Κλινική Διατροφή στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή» και έλαβε το Διδακτορικό Δίπλωμα της με «Άριστα» από το ίδιο τμήμα το 2015. Από τον Οκτώβριο του 2022 είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
Έχει εργαστεί για 22 μήνες ως ερευνήτρια στο Ερευνητικό Πρόγραμμα με Τίτλο «Περιβάλλον, τρόπος ζωής και καρκίνος σε γυναίκες» και για 5 μήνες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ με τίτλο: «Πρόγραμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών για την αγωγή υγείας σε θέματα διατροφής», που εκπονήθηκαν από το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Επίσης έχει εργαστεί για 29 μήνες ως ερευνήτρια/Διαιτολόγος-Διατροφολόγος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ με τίτλο: “Δημιουργία και πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικού παρεμβατικού προγράμματος Εγγραμματοσύνης της Υγείας και Εγγραμματοσύνης της Διατροφής σε ασθενείς με Υπέρταση: τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή” που εκπονήθηκε από το τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
Από τον Οκτώβριο του 2014 εργάζεται ως Επιστημονική Συνεργάτης της Ογκολογικής Μονάδας της ‘Γ Παθολογικής Κλινικής και Ομώνυμου Εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η Σωτηρία» με κλινικά, ερευνητικά και εκπαιδευτικά καθήκοντα.
Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού, 13 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές με πάνω από 200 βιβλιογραφικές αναφορές καθώς και πάνω από 25 περιλήψεων σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια.
Ο εθελοντισμός ως ιδέα και στάση ζωής αποτελεί την υπέρτατη πράξη προσφοράς αρχικά στο συνάνθρωπο και στη συνέχεια στην κοινωνία και το περιβάλλον σε κάθε τομέα της ζωής. Ως εκ τούτου το ΜΑΝΑ αποτέλεσε εξαρχής την αφορμή για την επαφή με γυναίκες οι οποίες έρχονται αντιμέτωπες με τον καρκίνο του μαστού ή γυναικολογικούς καρκίνους και στις οποίες προσφέρει εθελοντικά διατροφική-συμβουλευτική υποστήριξη, ενισχύοντας αυτή τη στάση ζωής και υποστηρίζοντας παράλληλα το εξαιρετικό έργο του Οργανισμού.