Στις 24 Απριλίου 2024, Το Σπίτι του ΜΑΝΑ επιλέχθηκε από την ΣT’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Κολλεγίου Ψυχικού, για να λάβει ένα χρηματικό ποσό ως δωρεά, προς ενίσχυση του έργου και της προσπάθειάς μας, στα πλαίσια του προγράμματος παιδικής επιχειρηματικότητας που αναπτύσσει.