Την Τρίτη 20 Ιουνίου ήταν μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα συγκινητική ημέρα, καθώς το Σπίτι του ΜΑΝΑ διοργάνωσε το ετήσιο γεύμα εθελοντών και απονομής τιμητικών επαίνων στον κάθε εθελοντή ξεχωριστά.