Ο Οργανισμός ΜΑΝΑ, πάντα δίπλα στις Κυρίες, αλλά και στους πολύτιμους Εθελοντές, προσέφερε δωρεάν εισιτήρια για επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης.