Οι Κυρίες του ΜΑΝΑ είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν παρακολουθώντας διαδικτυακή ομιλία με θέμα «Αποκατάσταση μετά από επέμβαση για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού», με εισηγητή τον Καθηγητή Δρ. Παρασκευά Κοντοέ MD., Ph.D. Πλαστικό Χειρουργό και να θέσουν τα ερωτήματά τους.