Ο Οργανισμός ΜΑΝΑ σε συνεργασία με την Ομάδα Αιγαίου διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία διαδικτυακή συνάντηση με θέμα Καρκίνος και Covid, στην οποία συμμετείχαν οι γυναίκες του ΜΑΝΑ.
Έγινε σύντομη ομιλία του Ογκολόγου Δρ. Ν. Τουρούτογλου και ακολούθησε πλήθος ερωτήσεων. Από την Ομάδα Αιγαίου παρευρέθηκε το μέλος του Δ.Σ, Αγγειοχειρουργός Δρ. Σ. Γιαννακάκης, ο οποίος απάντησε σε ερωτήσεις σχετικές με το λεμφοίδημα