Οι Κυρίες του ΜΑΝΑ είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια ξενάγηση στην έκθεση της Debra Rapoport «Από τις Λεωφόρους της Νέας Υόρκης», στο Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη.