Στο πλαίσιο μιας ημερήσιας εκδρομής, οι Κυρίες του ΜΑΝΑ είχαν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε ένα δωρεάν Σεμινάριο Πρακτικής Σκοποβολής, το οποίο διοργανώθηκε από τον ΑΣ Οινοφύτων.