Το Μουσείο της Ακρόπολης, από τα σπουδαιότερα του κόσμου, επισκέφθηκαν οι Κυρίες του ΜΑΝΑ για να θαυμάσουν τα ευρήματα, που φιλοξενούνται εκεί, προερχόμενα αποκλειστικά από την αθηναϊκή Ακρόπολη και τις πλαγιές της.