ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΜΑΝΑ

Η γυναίκα του ΜΑΝΑ

Κάθε γυναίκα που:

– Έχει διαγνωσθεί με καρκίνο του μαστού ή με οποιασδήποτε άλλης μορφής γυναικολογικό καρκίνο.

– Έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

– Βρίσκεται στην περίοδο αποκατάστασης έπειτα από χειρουργική επέμβαση.

Η γυναίκα του ΜΑΝΑ λοιπόν έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί στο πρόγραμμα που προσφέρουμε.  

 

Διαδικασία Ένταξης

Επικοινωνία με τον Οργανισμό ΜΑΝΑ με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

– Με ένα τηλεφώνημα στο 210 7295546 κατά τις ώρες 10:00 – 17:00, από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

– Με την αποστολή ενός email στη διεύθυνση: info@manaorg.org

– Με την αποστολή της ειδικά διαμορφωμένης φόρμας:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ